e-Resurs

QISA DÜSTURLAR SİYAHISI                                                               

     Geniş düsturlar siyahısı                                                                               Формулы по физике

Latest Video                                                                  Скатывание тел с наклонной плоскости.                                                                                             
Möhtəşəm fizika təcrübə nümayışləri                                                          Fiziki hadisələrin video nümayişləri

 clip id: 12345; nuclear fission reactors pictures.htm                                                       

            3D animasiyalar                                                                                  Müəllim bunu bilməlidir!

  Маленькое изображение                                                            
Pul əskinası üzərindəki fiziklərin siyahısı                                                      Physics formulas in english-slideshow


          Ударные волны и эффект Доплера.                                                                                                             

Təqdimatlar üçün əla animasiyalar                                                                    Fizika dərsləri üçün e-resurslar

                                                               

Reproduktiv interaktiv e-materiallar                                                                               Sadə ümumi test

                                                              

     Viktorina-atomun quruluşu                                                                              Açıq test-elektrik tutumu

                                                            

Elementlərin dövri sistemi-interaktiv                                                                        Tətil tapşırığı-7-ci sinif


                                                                    

Günəş sisteminin real 2 ölçülü modeli                                                  Kainatdakı ölçülər-təəccüblə seyr edəcəksən


                                                       

    VİRTUAL LABORATORİYA                                                            FİZİKADAN MARAQLI VİDEOÇARXLAR

                                                      
  e-dərs animasiya və videoçarxları                                                            e-konspektlər mobilinizdə


     Простые механизмы, которые были загадкой                                                
     Effektli mexanizm animasiyaları                                              Fiziki hadisələrin Online animasiyalı izahı