>

" KAİNATIN ÖLÇÜLƏRİ " ANİMASİYASI - əla inteqrativ vəsait !

Hörmətli  müəllim həmkarlarım, bir sıra mövzuların tədrisində motivasiyasının yaradılması ,problem sualın  qoyulması ,fənnlərarası  inteqrasiyanın  yaradılması və hətta araşdırmaların aparılmasında sizə yararlı ola biləcək bir resursu təqdim edirəm.  
_35                                26
        10        metrdən    9,3*10     metr
     ölçülərədək ağılasığmaz, müqayisəli, idarə edə  
                                            biləcəyiniz  Möhtəşəm  Animasiya.
Xətkeş  üzərində  insan  siluetindən  başlayaraq  sağa  doğru mausu  hərəkət  etdirməklə  getikcə artan  ölçüləri ,maddi  varlıqları  heyranlıqla  seyr edin ; sola  doğru  mausuhərəkət etdirməklə isə özündən  ölçücə  kiçik  olan , gözlə görə bilməyəcəyin  ,hətta təsəvvür edə bilməyəcəyin  var  olan reallıqlarla baş-başa  qalacaqsan. Gördüklərini baxmaq üçün  dostlarına da  məsləhət görəcəksən. 
 
   Nə öyrənə  bildin ?
-Deməli,    Kainatın   hələdə   dəqiq    olmayan  ölçüləri 
930   Ym (yottametr)-dir ,   daha    dəqiq         26 
93 000 000 000 İşıq ili , daha da dəqiq  9.3 10    metrdir .
-Biz,   yəni   Yer   planeti ,   Günəş   qallaktikası  heç  də  Kainatın  mərkəzində   yerləşmirmişik.