>

Fizikadan elektron resurslarAdıSinifBaxışYükləmə
Cisimlərin      elektriklənməsi8BaxYüklə
Elektrik    dövrələri7BaxYüklə
Ətalət7BaxYüklə
Maye   və   qazların   genişlənməsi9BaxYüklə
Müstəvi    güzgülər10BaxYüklə
Səthi   gərilmə   qüvvəsi9BaxYüklə
Ümumdünya   cazibə   qanunu8BaxYüklə
Xətti    harmonik    assilyator9BaxYüklə
Elektrik    mühərriki9BaxYüklə
Temperatur10BaxYüklə
Bərabərtəcilli     hərəkət10BaxYüklə
Elektrik     sahəsi11BaxYüklə
Atmosfer     təzyiqi7BaxYüklə
Temperatur                                        (müəllimlər üçün)10BaxYüklə
Bərabərtəcilli hərəkət                        (müəllimlər üçün)10BaxYüklə
Elektrik sahəsi                                  (müəllimlər üçün)11BaxYüklə
Atmosfer təzyiqi                                 (müəllimlər üçün)7BaxYüklə
Elektrik mühərriki                             (müəllimlər üçün)9BaxYüklə
Arximed qanunu8BaxYüklə
Bernulli qanununun tətbiqi8BaxYüklə

AdıSinifBaxışYükləmə
Mexaniki iş və mexaniki enerji                                             7-9BaxYüklə
Termodinamika. Tətbiq8-10BaxYüklə
Termodinamikanin I prinsipi və onun tətbiqi8-10BaxYüklə
Təzyiq. II hissə8BaxYüklə

Отправить комментарий