>

VİKTORİNA -ATOMUN QURULUŞU


VİKTORİNA   SUALLARI :

1.PROTON   MƏNFİ   YÜKLÜDÜR  
2.ATOM  NUKLONLARDAN  KİÇİKDİR

3. PROTON   VƏ    NEYTRON  NÜVƏ  ZƏRRƏCİKLƏRİDİR
.

4ELEKTON    MƏNFİ  YÜKLÜ  ZƏRRƏCİKDİR                     


5. ELEKTRON  NÜVƏ  ZƏRRƏCİYİ  DEYİL

6. PROTOMLAR  ATOMDAN  BÖYÜKDÜR

7. MOLEKKULLAR  BİRLƏŞƏRƏK  ATOMU  YARADIR.

8.PROTON  VƏ NEYTRONUN  BİRGƏ  ADI  NUKLONDUR
 
                             


9. NEYTRONLAR  YEGANƏ  MÜSBƏT  YÜKLÜ  ZƏRRƏCİKDİR.

10.ELEKTRON   PROTONDAN  DAHA  BÖYÜK  KÜTLƏYƏ MALİKDİRVİKTORİNA  SUALLARININ  CAVABLARI:1. XEYİR, SƏHVDİR..
2. BƏLİ....
3. BƏLİ..
4. BƏLİ
5. DÜZDÜR...
6. SƏHVDİR..
7. SƏHVDİR
8. DOĞRUDUR..
9. YANLIŞDIR...
10. SƏHVDİR...

Oxşar  linklər:

Viktorina-maddələrin aqreqat halı
Krossvord-fizikadan əyləncə
QÜVVƏni krossvordla sına
Отправить комментарий