>

Fizikaya aid nümayışlər

                Скатывание тел с наклонной плоскости.                       MEXANİKAYA AİD VİDEO NÜMAYİŞLƏR:


MOLEKULYAR FİZİKA. TERMODİNAMİKA NÜMAYİŞLƏRİ:
ELEKTRODİNAMİKA NÜMAYİŞLƏRİ:


ATOM  FİZİKASI  NÜMAYİŞLƏRİ


Отправить комментарий