Videoçarxlar

                                                                                   
          Fizikanın tarixini 4 dəqiqəyə öyrən.                                                   E=mc2 -nın müəllifindən tarixi şərhi

                                                                                   
            Kainatın ölçüsü nə qədərdir?                                                             Nyuton qanunlarının izahı

                                                                                                                                   
  Dövri sistem elementlərinin mahnısını dinlə                                           Sadə harmonik hərəkət necə yarana bilər

                                                                                                                             
   Fizikanın tarixini yaradan məhşur fiziklər                                                      Həyatımızı idarə edən 7 düstur

                                                                                                  
         Fiziki hadisələrin tətbiqli izahı                                                                ƏL ilə vurma cədvəli texnikası

                                                                            Значок видео 
       Səs vasitəsi ilə qumun rəngli rəqsi                                                          Uçdu göylərə bizim peykimiz..

         
           Значок видео                                           
            Çinlilər kosmosdan canlı dərs verdilər                                                     Yumurta butulkadadır

           Experiment                                                        
                  Qrafit reostat hazırlayaq                                                                   Elektrikin ritmini tut

                                                                                    
                Şüşəni qayçı ilə kəsərəm                                                                  Günəş batareyası

             Значок видео                                                    

                Sıfır cazibədə cofe fincanı                                                        Kainatın yaranma tarixi 10 dəqiqəyə

                                                                           Значок видео                 
               NASA Ay atmosferində                                                         Fotoelektrik effektinin animasiyası

              Значок видео                                           
              Kvant mexanikası belə sadə olar?                                             VİRTUAL LABORATORİYA

                                 

          Yerin maqnit sahəsi                                                                   Sadə fizika fəndləri

Оptika