>

Fiziki hadisələrin tətbiqi -animasiyalı video Elektrik zənginin iş prinsipi

  Cərəyanlı naqilin maqnit təsiri necə baş verir?
Bu təsirin elektrik zənginə tətbiqi necədir?
Animasiya videolu anlatım.

  Sürtünmə və sürüşmə qüvvəsi necə meydana
çıxır? Bu qüvvələrin faydası və tətbiqləri
Animasiya videolu anlatım.


Alfa zərrəcik nədir?
Rezerford təcrübəsinin izahı
Yanğın alarmının iş prinsipi
  

İşığın əks olunma qanunlarının videolu izahı
Bu qanunların tətbiqi-Periscop
  

Vakuumda  və havada cisimlərin sərbəst düşməsi
Ağırlıq qüvvəsi,düşən cismə təsir edən amillər
Son sürətin hesablanmasının videolu izahı
  

Отправить комментарий