>

E= MC2 nın müəllifindən izahıAlbert   Eynşteyn   özünün məhşur E=MC2  düsturunu  şəxsən izah edir .Tarixi audio yazı orijinal olub, şəxsən Albert  Eynşteynin səsidir.
Отправить комментарий