>

ENERJİ MARAĞI


 • Enerji   yunan sözü   olub   ,Energeia   sözündəndir.

 • Enerjilərin  bir   çoxu  kinetik  və   ya  potensial  enerji   halındadır.

    
 • Ümumilikdə   enerjilər  bunlardır  :  istilik

  enerjisi  ,  kimyəvi  enerji  ,  səs enerjisi,

    atom  enerjisi  ,geotermal  enerji ,


  potensial  enerji  ,  qravitasiya  enerjisi.

 •  Kinetik  enerji  hərəkət  zamanı  sürət  hesabına  qazanılan  enerjidir.  Sən

  basketbol  oynayanda   və ya maşın

    hərəkər  edəndə  beləcə  kinetik  enerji

  qazanır.

 •  Enerjinin  bir  formadan  digərinə  dəyişmə  xüsusiyyəti  var.İldırım  zamanı
   elektrikin   poensial  enerjisi  işıq  ,istilik  və  səsenerjisinə  çevrilir .Biz  bunu

  səmada müşahidə  edirik.

 • Enerjinin   saxlanma  qanuna  görə

     enerji  bir  halldan  digər  hala  keçə

    bilər;

  enerji  yaradıla   və məhv  oluna  bilməz.

 • Albert  Eynştetnin  bu məhşur  düsturunu  bilməyən  yoxdur  : E = MC ²         • Qida  özündə  kimyəvi  enerji  ehtiva  edir; Bu  eneji  canlılar  tərəfindən  böyümək

   və  çoxalmaq  üçün  istifadə  olunurş Qida  enerjisi adətən  Coul  və  ya  kalori  ilə

   ölçülür.

 •  Külək  mühərriklərinə  daha  çox  külək  trubinləri   yerləşdirməklə  küləyin

   enerjisini  faydalı    elektrik  enejisinə  çevirirlər. Külək  enerjisindən  istifadə  2005


                                                                              

   -2008 -ci  ilərdə  daha  geniş  vüsət  alıb.

 •  ABŞ-dakı Moxavye  Səhrası  dünysnın  ən  böyük  Günəş  Elektrostansiyası  evidir.

 • Dünyannın  ən  böyük   HES -i   Çində  Üç  Sıldırım  Ovalığında  yerləşir.

 •  Yerin  elektrik  enerjisinin  13% -ni  nüvə  enerjisi  hesabına  təmin  edirlər.

 •  Bitkilər  fotosintez  zamanı  günəş  işıgı  enerjisindən  istifadə  edir.       
                                                                        

 • Basseyndə  tramplindən  suya  tullanmağa  hazırlaşan  adam   hündlük  hesabına  potensial  enerjiyə  malik  olmuş  olur.


 •  Kimyəvi  reaksiyalar  zamanı  adətən  enerji  adətən işıq  və  istilik  enerjisinə

    çevrilir.

 • Sıxılmış  yay  , dartılmış  rezin   F= -kx  potensial  eneji  qazanmış olur.

  Oxşar daha maraqlı linklər:
  Fizikadan maraqlı faktlar
  fizika ilə ingilis dilinin nə əlaqəsi?
  elementlərin dövrü sistemi-İnteraktiv cədvəl

  Отправить комментарий