>

FİZİKANI SEVMƏYƏ NƏ ƏNGƏL OLUR?


Şagirdlər  arasında " sevmədiyin fənn  hansıdır?"  sorğusunu aparsaq , əminəm ki ,əksəriyyəti ilk  olaraq "fizika,kimya .." deyəcəkdir.
     Bir  fizika müəllimi  olaraq, bu  sual  məni  həmişə  düşündürüb.Niyə  şagirdlərin fizikaya  olan marağı  və  sevgisi  olduqca  zəifdir.
     Şəxsi  qənaətim  belədir:
 *Şagirdlər  arasında  əvvəlcədən səhv düşüncə  yaradılır: fizika çətindir,qəlizdir və  fizika  müəllimləri
çox  ciddidir.Əvvəlcədən  şagirdin  düşüncəsində yaranmış  fizika fənni qorxusu onu sevməyə də əngəl  olur.
*Riyaziyyat  fənnindən  təməli  zəif  olan  şagirdlər fizika  fənnindən  də  çətinlik çəkirlər  və  təbii  olaraq fizika  fənninə  olan  maraq  da zəifləyir.
*Fizikanı  nə üçün öyrənirik  sualını  öz  beynində  cavablandia  biləmiş  şagird  üçün  fizika  həmişə  maraqsız  olacaq.
  Bir  valideyn  olaraq  övladimızın  fizika  fənninə marağının  olması  üçün  nə  etməliyik :
*Valideyn  biməlidir  ki, bütün  fənnlərin  təməli  ibtidai sinifdən  atılır.4,5,6-cı  siniflərdə  keçilən  fənnlərin bir  çoxu  fizika  üçün  təməl olan  fənnlərdir.
*Xüsusilə  də  riyaziyyatdan  təməlin  möhkəm  qoyulması  övladınızın  təhsil  həyatının  vacib  şərtidir.
*Övladınızın  boş  vaxtının  mümkün  qədər  təbiətdə
keçirməsinə  nail  olun.Bu  uşaqda  müşahidə  etmə yə-təbiətdən  öyrənməyə  səbəb  olacaq. Fizikanı rahat  öyrənmənin  əsas  şərti müşahidədir.
*Fizika  nizamlı şəkildə dərs  öyrənməni ,təkrar  etməni tələb  edən  fənn  olduğundan  ,övladınızın dərslərinə  nəzarət  etməlisiniz.
Отправить комментарий