>

FİZİKA VƏ İNGİLİS DİLİ ? NƏ ƏLAQƏSİ VAR ?      Bəzən bizdə  sual  yaranır,niyə  təcili  a-ilə,  zamanı -t  ilə,  məsafəni -d ilə  və  yaxud tutumu -C  ilə  və s.  işarə  edirlər.

Yaxın  əyləş , həm  fiziki  kəmiyyətlərin  işarələrini  ,  həmdə  İngilis  dilində   fizikaya aid olan  sözlər  öyrənəcəyik.

     Maraqlıdır , elə  deyilmi ?  Buyurun oxuyun:

yol                             ( l)    -length

yerdəyişmə                (S)    -strength
məsafə                       (d)    -distace
kütlə                          (m)   -mass
amplitud                   (A)   -amplitide
həcm                         (V)   -volyume
sürət                          (v)   -velocity
təcil                           (a)   -acceleration                                                   
aktivlik                      (A)   - activity
period ,zaman           (T)  - Time
impuls                       ( P)   -pulse
qüvvə                         (F)   -Force
iş                                (A ) -Activity
enerji                        (E)   -Energy
təzyiq                        (P)   - Press
şüalanma dozası      (D )   -Dozen  
elektrik tutum   , istilik  tutumu   (C) -Capacity

Düşünürəm ki ,  öyəndiklərinizdən  faydalanacaqsiniz.