>

FİZİKADAN MARAQLI FAKTLAR


 • Sərbəstdüşmə  təcilinin  fərqli  olması  səbəbindən  Yerdə  100  kq  ağırlığında  
  olan  adam Marsda  38  kq   olacaq.
   Daha çox .ağırlıq  faktı.
  .
 • Qidadan  alınan  enerjini  adətən  Coul  və  ya  kalori  ilə  ölçürlər Daha  çox   enerji   faktı  üçün .

 • İşıq   Yerdən   Aya   1,255   saniyəyə  çatır. Daha  çox  işıq faktı  üçün .


 • İşıq   saatda  1230   kilometr   sürətlə  yayılır.  Daha   çox  işıq  faktı  üçün .

 • Saatda   80  kilometr  yol  gedən  avtomobilin   yanacağının  təxminən  yarısı

   küləyin  müqavimət   qüvvəsinə  qarşı  sərf  olunur.

 •  Kapilyar  boruda  yuxarı  qalxan  su  ağırlıq  qüvvəsinə qarşı  iş  görür.

                           


 • Görməni  asanlaşdırmaq   üçün  böyüdücü   şüşələrdə  qabarıq  linzanın  böyütmə 

   xüsusiyyətlərindən  istifadə   olunur. 
 • Uran  bizim  Günəş  sistemində  yeganə  planetdir  ki,  yanı  üstə  fırlanır ;eyni  

  zamanda  Venera  yeganə  planetdir ki ,  Yerin  hərəkətinin   əksi  istiqamətdə 

    fırlanır.

 • Yerdəki  ən  sürətli  quruda  yaşayan  heyvan   Cheetah   olub  saatda  113 kilometr 

   sürətlə   qaçır.

 • 1921  -ci  ildə  Nobel  mükafatını    fizika  sahəsində   Albert  Enşteyn nəzəri  fizikada   

   əməyinə  gğrə  qazanıb.

  Отправить комментарий