Veb-2.0  yaxud  online-interaktiv- öyrədici  bu tapşırıqlar  fizika   kurikulum  a lt standartlarına əməl etmək   şərtilə  şəxsən özüm  hazırlamışam.  Təlimatlara   əməl  edərək  rahatlıqla  istifadə edəcəyiniz  bu  reproduktiv bilik generatorları  dərsinizə  xüsusi  rəng qatacaq. Təqdim  etdiyim  bu resursların  istər  çevik  qiymətləndirmə  vasitəsi,  ev  tapşırığı  və  ya bölmələrin sonunda ümumiləşdirici  tapşırıqlar  kimi i stifadə olunması  məhz  müəllimin öz  dərsinə yaradıcı yanaşmasından asılıdır.  Xüsusi  olaraq  qeyd  edim ki , online  rejimdə olan  bu interaktivlər  fərdi kompyuterlərlə y anaşı   MİMİO TEACH ,  PROMETHAN ,  SMART , AKTİVBOARD , AKTİV TABLE  kimi  elektron lövhə  səthlərində  stilus qələmlə  rahatlıqla  idarə  olunur.  
TAPŞIRIQLAR  YENİLƏNDİ !!!

TERMODİNAMİKANIN BİRİNCİ QANUNU - İNTERAKTİV TAPŞIRIQ


İŞ, GÜC ,ENERJİ - 7-Cİ SİNİF

SƏS DALĞALARININ YAYILMA MEXANİZMİ

HƏRƏKƏTİN NÖVLƏRİ VƏ QRAFİKLƏR - İNTERAKTİV TAPŞIRIQ