>

FİZİKLƏR ZARAFAT EDİR

                                        

F=mg

E=3/2 kT

                                                               U=JR

                                     
                                      TƏMKİNLİ OL VƏ ELMLƏ MƏŞĞUL OL !
                             

                             Yuxuda da düstur ,qrafik görürəm
                                

                                     Ehtiyatlı ol ! Yerə su molekulları tökülüb.
                                 


                             MAQNİTİN GÜCÜ
                                   

                               OM VƏ VATT
                                    
                                         MEXANİKİ İŞ