>

FİZİKİ PROSESLƏRİN ANİMASİYALARI

                1.TAPANÇADAN ATƏŞ ZAMANI MEXANİZMLƏRİN İŞİ


2.ŞƏLALƏDƏ GÖYQURŞAĞI EFFEKTİNİN YARANMASI

3.GÜNƏŞDƏN PÜSKÜRƏN PLAZMA KÜTLƏSİNİN ÖLÇÜSÜ YERİNKİNDƏN 4 DƏFƏ BÖYÜKDÜR


4QAR DƏNƏCİYİNİN FORMALAŞMASI
  

5. Qarğıdalı dənəsi istinin təsiri altında partlayır-Pop corn


6.Qalium qaşıq isti suyun təsiri ilə əriyib qopur

7.Maqnit mis borudan keçərkən ləngiyir.

8.Soyudulmuş su ? Tərkibin sirri nədədir ?
  
9.Poliakril natrium + su = süni qar 


10. Maye azot və plastik kürələr

  
11.Maye azot və suyun yaratdığı effekt 12.Bu zarafat artıq oldu...