>

FİZİKİ SABİTLƏR CƏDVƏLİ


simvoluadıqiymətivahidi
c
işığın vakuumda sürəti
 
299,792,458m/san
G
cazibə sabiti
 
6.67384× 10−11N m2/kg2
h
plank sabiti
 
6.62606957
 4.135667516
× 10−34
× 10−15
C san
eV san 
hc

 
1.98644521
1239.84193
× 10−25
 
C m
eV nm
h/2π
xətli Plank sabiti
Dirak  sabiti
1.054571726
 6.58211928
× 10−34
× 10−16
C san
eV san 
ε0elektrik  sabiti8.854187817× 10−12Kl2/N m2 
μ0maqnit sabiti× 10−7T m/A 
e
elementary charge
 
1.602176565× 10−19
me
elektronun kütləsi
 
9.10938291
0.510998928
× 10−31

 
kg
MeV
mp
protonun kütləsi
 
1.672621777
938.272046
× 10−27

 
kg
MeV
mn
neytronun kütləsi
 
1.674927351
939.565379
× 10−27

 
kg
MeVNA
Avaqadro sabiti
 
6.02214129× 10231/mol 
k
Bolsman sabiti
 
1.3806488× 10−23C/K 
R
Universal qaz sabiti
 
8.3144621C/mol Kg
sərbəst düşmə sabiti
 
9.80665m/san2
atm
standard atmosfer təzyiqi
 
   101,325Pa
H0
Habbl sabiti
 
75
 

km/s/Mpk
Отправить комментарий