>

YUNAN ƏLİFBASI (VARİANTLAR İLƏ)


alpha Αα09130945
beta  Ββ, ϐ09140946, 0976
qammaΓγ09150947
deltaΔ, ∆δ0916, 87100948
epsilonΕε, ϵ09170949, 1013
zetaΖζ09180950
etaΗη09190951
dzetaΘ, ϴθ, ϑ0920, 10120952, 0977
yotaΙι09210953
kappaΚκ, ϰ09220954, 1008
lambdaΛλ09230955
Μμ, µ09240956, 0181
Νν09250957
xiΞξ09260958
omikronΟο09270959
piΠπ, ϖ09280960, 0982
roΡρ, ϱ09290961, 1009
siqmaΣ, ∑σ, ς*0931, 87210963, 0962*
tauΤτ09320964
upsilonΥ, ϒυ0933, 09780965
fiΦφ, ϕ09340966, 0981
ksiΧχ09350967
psiΨψ09360968
omeqaΩω09370969
 Oxunuşu   Yazılışı      Beynəlxalq kod    
Отправить комментарий