>

Mexanika animasiyaları

Вынужденная прецессия гироскопа                                Пассивное и активное гашение вибраций                       Центральные и нецентральные столкновения шаров. Закон сохранения энергии и импульса.

Qiroskopun məcburi                     Yay və amartizatorlarda              Enerji və impulsun saxlanması
        hərəkəti                                vibrasiyanın söndürülməsi .                          qanunu


Баллистический маятник.                          Связанные маятники.                         Эксперимент Генри Кавендиша по определению гравитационной постоянной.             

     Ballastik rəqqas.                         Birləşmiş rəqqaslar.                              Burulma tərəzisi
 amplituduna əsasən               Enerji bir rəqqasdan digərinə               Henri Kevendişin Cazibə sabitini  
 güllənin sürəti tapılır                         və əksinə ötürülür.                        və Yerin kütləsini təyin etdiyi təcrübə  

Опыты Галилея с падающими телами.                       Солнечные часы.                                   Скатывание тел с наклонной плоскости.

Qaliley təcrübəsi                           Günəş saatı                                       Mail müstəvidə cismin hərəkəti
Отправить комментарий