>

Optika animasiyaları


Волоконно-оптический атомный силовой микроскоп.                           Искажение изображения в собирающей линзе (дисторсия).                             Спектр света.


optik atom güclü                         Toplayıcı linzada                     Yunq-Hemhols  nəzəriyyəsinə görə 3 rəngin
  mikroskop                                təsvirin görüntüsü                     kəsişməsi ağ ləkə kimi müşahidə olunurФормулы Френеля.                            Линейная и круговая поляризация света.                             Дисперсия света на стеклянной призме.

iki mühit sərhəddində                     İşığın xətti və dairəvi                          İşığın şüşə prizmadan
işığın əks olunma və sınması                  polyarlaşması                                    dispersiyası


Волоконно-оптический интерферометр Фабри-Перо, образованный торцом волокна и внешним зеркалом.                         Рубиновый лазер.                               Дифракция Фраунгофера на одной и двух щелях.

   Fabri-Pero                                   Rubin lazeri                                     Fraunhofer difraksiyası  
 interferometri

Отправить комментарий