>

ÖZ GÖYQURŞAĞINI YARAT

   Sizə   lazımolacaq :
  • stəkanın  3/4  hissəsi  qədər  su
  • ağ  vərəq
  • Günəşli   hava
Prism радуги
                                                                                                                      
    İşin  gedişi :
  1. Günəşli  pəncərə qaşısında dayan.
  2. Su  dolu  stəkanı  əlinizdə  ağ  vərəqin  üzərində  tutun.  Gün  işığının  su  dolu   stəkandan  keçərək  sınmasını  və  ağ  vərəqinizdə necə  rənglər yaratdığını  seyr   edin.   
  3. Su  dolu  stəkanı  ağ vərəqinizdən  müxtəlif  hündürlükdə  , fərqli  bucaq  altında  tutaraq ,  baxın görün  müxtəlif  effeklər yaranırmı?.

   Gördüklərinin  necə  baş verir ?

     Bilirsiniz   ki,   göyqurşağı    yagışdan   sonra    havada    olan    su  damcılarından   gün   işığının   keçərkən   sınması   hesabına  baş   verir.   Eyni   hadisə  sənin  su  dolu  stəkanından  gün  işığının  keçməsi  zamanı  da  baş  verir.
    Göyqurşagı  mənzərəsini  sən fontanda  ,hətta dumanlı  şəlalə dumanında da  müşahidə  edə  bilərsən


                     

           

                                                            
Отправить комментарий