>

VİKTORİNA - MADDƏLƏRİN AQREQAT HALIVİKTORİNA- MADDƏLƏRİN  AQREQAT  HALI


ÖZUNU  YOXLA.   MADDƏLƏRİN  AQREQAT  HALLLARI   BARƏDƏ

NƏ  BİLİRSƏN ?    


1.MAYE   RAHAT  SIXILIR . BƏLİ  YOXSA  XEYİR

2.  QAZIN  MAYEYƏ  ÇEVRİLMƏSİ  NECƏ   ADLANIR ?

3. QAZ  MOLEKULLARI  SIX  YERLƏŞMİŞDİR. BƏLİ   YOXS  XEYİR

4.QAYNAMA  TEMPERATURUNA  ÇATAN BƏRK  CİSİM  NƏYƏ  ÇEVRİLİR ?


                                                    
5. PLAZMA  MADDƏNİN    AQREQAT   HALLARINDAN  BİRİDİR.  BƏLİ  YOXSA  XEYİR

6.QAZ  KONDENSASİYA  HALINA  ÇATANDA  NƏ  BAŞ  VERİR ?

7. BƏRK  CİSİMLƏR  YERLƏŞDİYİ  QABIN  FORMASINI  ALIR . BƏLİ  YOXSA XEYİR

8. BƏRK  CİSMİN  BİR  BAŞA  QAZ  HALINA  KEÇMƏSİ  NECƏ  ADLANIR?  


                   

9.QAZLARI  SIXMAQ  MÜMKÜN  DEYİL  BƏLİ  YOXSA  XEYİR

10.PLAZMA  İONLAŞMIŞ  QAZ  QARIŞIĞIDIR.  BƏLİ  YOXSA  XEYİRVİKTORİNANIN  CAVABLARI

1XEYİR.
2.KONDENSASİYA
3. XEYİR
4. MAYEYƏ
5. BƏLİ.
6. MAYELƏŞMƏ
7. XEYİR
8. SUBLİMASİYA
9XEYİR
10. BƏLİ

Отправить комментарий