>

BEYNƏLXALQ VAHİDLƏR SİSTEMİ

                                             
BEYNƏLXALQ   VAHİDLƏR   SİSTEMİNDƏ  ( BS )  7   ƏSAS  VAHİD  VARDIR.

ONLARIN  BƏZİLƏRİ  SİZƏ  ARTIQ  MƏLUMDUR.

DİGƏRLƏRİNİ  DƏ  YADDA SAXLAYARAQ   BİLİYİNİNİZİ   ARTIRA  BİLƏRSİNİZ .


BELƏLİKLƏ,

1.  UZUNLUQ    VAHİDİ  -  METR  (m)

2.  ZAMAN   VAHİDİ  -  SANİYƏ  (san)

3.  KÜTLƏ   VAHİDİ  -  KİLOQRAM  (kq )

4.  TEMPERATUR  VAHİDİ  -  KELVİN  (K )

5.  MADDƏ  MİQDARI  -   MOL  (mol)

6.CƏRƏYAN  ŞİDDƏTİ  -  AMPER  (A)

7.İŞIQ  ŞİDDƏTİ  -  KANDELA  (kd )

BS-DƏ  2  ƏLAVƏ  KÖMƏKÇİ  VAHİD  DƏ  VAR :

1.  MÜSTƏVİ  BUCAQ  VAHİDİ  -  RADİAN (rad )

2.  CİSİM  BUCAĞI  VAHİDİ  -  STERADİAN  (sr )


SORUŞA  BİLƏRSİNİZ  Kİ,  BƏS  ÖYRƏNDİYİMİZ  DİGƏR  VAHİDLƏR?

QEYD  EDİM Kİ,  QALAN  BÜTÜN  FİZİKİ  KƏMİYYƏTLƏRİN  VAHİDLƏRİ  ƏSAS  

VAHİDLƏRDƏN  ALINMADIR- TÖRƏMƏDİR.Отправить комментарий