TƏZYİQİ DƏYİŞ OYUNU

   Animasiyanın  üzərinə tıkla və "TƏZYİQİ DƏYİŞ"  oyununa başla;
 Əl nasosu  ilə  qapalı  qaba  hava  püskürdüb molekuların konsentrasiyasını  dəyiş;
Qabın altındakı idarə qurğusu ilə temperaturu artırb və ya azaltmaqla molekulların necə sürət  alacağını təcrübə et;
Baş verən dəyişikliklərin-proseslərin təzyiqə təsirini manometrin göstəricisinə əsasən təyin et; 
Proseslər sabit həcmdə baş verəcək  V=const, dəyişən  kəmiyyətlər  temperatur və təzyiqdir. Deməli bu izoxor prosesdir.

pressure

Комментариев нет: