PUL ÜZƏRİNDƏKİ FİZİKLƏR

                                                 Маленькое изображение
Əbu Nasir Əl Farabi (870-950 ) təsviri  Qazaxıstanın 1 təngə pul əskinası üzərində;Fəlsəfə dilçilik ,məntiq və digər sahələr üzrə məşğul olub.Təbiət elimləri vakuumun mövcudluğu ,xüsusiyyətləri haqqında araşdırmaları vardır.

                                       Маленькое изображение
Nils Bor (1885-1962 ) Danimarkanın  500 kronluq pul əskinası üzərində;Bor kvant nəzəriyyəsinin memarlarından biri oub.O,atomun ilk kvant modelini verib və müasir kvant nəzəriyyəsinin inkişafında mühüm rol oynayıb.

                                            Маленькое изображение
                    Benjamin  Franklin təsviri  hər kəsin sevimlisi olan  100 dollar pul əskinası üzərində 

                                            Маленькое изображение
Kristian Birklənd (1867-1917 )Norveçin 200 kronluq pul əskinası üzərində;Briklənd Yerin maqnit sahəsinin vəqütb parıltısının  öyrənilməsində öncül olmuşdur.

                                               Маленькое изображение
Mariya və Pyer Kürilər Fransanın 500 franklıq pul əskinazı üzərində1994;Dünyada yeganə iki fizikin şəkili təsvir olunmuş pul əskinazıdır.

                                               Маленькое изображение
Maykl Faradey İngiltərənin 1993-cü il 20 funtluq pul əskinası üzərində;fizikada Faradey sabiti onun şərəfinədir.


                                                  Маленькое изображение
Karl Frederik Qaussun təsviri Almaniyanın 1993-cü il 10 marklıq pul əskinası  üzərində.


                                                 Маленькое изображение
Nikolay Kopernik astrofizika tarixinə mühr vurmuşelm fədaisinin təsviri !982-ci il Polşanın 1000qızıl pul əskinası üzərindədir.

                                                 Маленькое изображение
Leonard Eyler. İsveçrənin 1979-1990-cı illərdə dövriyyədə olmuş 10 franklıq pul əskinazı üzərində təsvir olunmuşdur.

                                                  Маленькое изображение
Mariya Skladovskaya Kürinin təsviri Polşanın 20000 qızıl pul əskinası üzərindədir. 


                                                  Маленькое изображение
Kristian Hyügensin təsviri Niderlandın 1955-ci ildə dövriyyədə olmuş 25 hulden pul əskinası üzərində olub


                                                   Маленькое изображение
Albert Enşteyn adı Fizika ilə qoşa çəkilir,nisbilik nəzəriyyəsinin qurucusudur.Təsviri İsrailin 5şekel pul əskinası üzərindədir

                                                      Маленькое изображение
Nikola Tesla şərəfinə maqnit induksiya vektorunun vahidi adlandırılıb.Təsviri Yuqoslaviyanın 1995-ci il dövriyyəsi olan5 yeni dinar pul əskinası üzərində təsvir olunub.  

                                                       Маленькое изображение
Nikola tesla-500 dinar Yuqoslaviya 1970

                                                       Маленькое изображение 
Blez Paskal təzyiqin vahidi onun şərəfinə adlandırılıb.Adını daşıyan qanunu elmə daxil edib.TəsviriFransanın 500 franklıq pul əskinası üzərindədir 1990.               

                                                          Маленькое изображение
Nils Henrik Abelin təsviri Norveçin 1982-ci il dövriyyədə olmuş 500 kron pul əskinazının üzərində. 

                                                        Маленькое изображение
Qalileo Qaliley Yaşadığı dövrün elmi düşüncələrində dəyişikliklər yarada bilmişdir.Sərbəst düşmə anlayışını vermişdir.İtaliyanın 1973-1976-cı illərdə dövriyyədə olmuş 2000 lir pul əskinası üzərində təsvir olunmuşdur.

                                                        Маленькое изображение
Hulelmo Markoni İtaliyanın 1990-cı il 2000 lir pul əskinazı üzərində təsvir olunub.


                                                       Маленькое изображение
İsaak Nyuton adı Fizika ilə qoşa çəkilən ,elmə öz töhfələrini vermiş alimin təsviri İngiltərənin 1 funt Pul əskinazı üzərində təsvir olunub1990


                                                     Маленькое изображение
Ernest Rezerford atom fizikasına öz elmi töhfələrini vermişdir.Təsviri Yeni Zellandiyanın 100 dollar pul əskinası üzərində yer alır.

                                                           Маленькое изображение
Ervin Şredingerin təsviri Avstriyanın 1000 şillinq 1983-cü il pul əskinası üzərində olmuşdur.Elmə Şredinger tənliyini vermişdir.


                                                             Маленькое изображение
Aleksandro Volt.Gərginliyin vahidi onun şərəfinə adlandırılmışdır.İtaliyanın 1984-cü il 10000 lir pul əskinasında təsvir olunmuşdur

Комментариев нет: