FİZİKA LƏTİFƏLƏRDƏ


                               Şəkil

 
  Müəllim şagirdlərə atomun quruluşunu başa salır:

-Beləliklə,uşaqlar,atom nüvə və onun ətrafında fırlanan
   elektronlardan təşkil olunb.
Deyin görüm, hamıya aydındır ?

-Bəli, bir şey aydın olmadı, bəs nüvə ilə elektronlar arasında nə var ?

-Aaa...yəqin ki...hava var.
Müəllim soruşur:

-"at gücü"-nün nə olduğunu bilən varmı ?

Vüqar cavab verir:

-Boyu 1m və kütləsi 1kq olan atın yaratdığı gücə " at gücü " deyilir.

-Maraqlıdır! Sən özün elə at görmüsən ?

-Xeyir, onu Parisdə ,Ölçü və Çəkilər üçün Etalonlar Palatasında saxlayırlar.                                                           Müəllim soruşur:

-Əli ,Arximed kim olub ?

-Deməli ,.. Arximed alim olub ..su ilə dolu
vannada uzanıb fikirləşən vaxt  birdən " Evrika" deyə qışqırıb.

-Evrika nə deməkdir ki?

-"tapdım" deməkdir.

-Arximed nə tapmışdı ki?
-Bilmirəm...yəqin sabun tapıb.
                                 

  Müəllim soruşur:

-Vəliyev , bu iki  fazanı  əlinə  alsan ,səni   neçə  volt gərginlik   vurar?

-Müəllim , mən niyə?,  Məmmədov fazaları  əlinə alsın , axı  əlaçı  odur?!


                                        1149033_475521209211140_1503197822_n
Müəllim:
-Əli, Yerin forması dairəvidir , yoxsa ellipsdir ?
-Müəllim, dəqiq bilmirəm ,ancaq babam deyir ki, dünya çox qarmaqarışıqdır.
-Baba ,müəllimim dedi ki , bu gün Günəş tutulması baş verəcək.Olar, həyətə çıxım ,baxım ?
-Bala ,çıx bax , ancaq çox yaxına getmə!

Əhməd kiçik qardaşına deyir :
-Vəli, bilirsən ,ümumdünya cazibə qanunu olmasa idi , biz havada uçardıq.
-Çox heyf ,görəsən kim və nə vaxt bu qanunu qəbul edib, imzalayıb ?


Bir gün Nəsrəddin Hocadan zarafatla soruşurlar:
-Hoca ,sən bilərsən ,dünyanın mərkəzi haradadır ?
Nəsrəddin Hoca özünü itirmədən cavab verir :
-Uzunqulağımın ayağını qoyduğu yerdədir.İnanmırsınız,ölçün!
Müəllim :
-Uşaqlar ,bilirsinizmi ,ümumdünya cazibə qanunu hesabına biz yerdə ayaq üstə dururuq ,gəzirik.
-Müəllim , bəs bu qanun qəbul olunmazdan əvvəl necə ayaq üstə dururduq ?Ata qızının gündəliyini yoxlayır :
Fizika-2
Kimya -2
Tarix  -2
Ədəbiyyat-2
Nəğmə -5
Qiymətləri görən ata hiddətlənir:
-Bu qiymətlərlə hələ sənin mahnı oxumaq həvəsin də var ?!

                                                                 
Stola  içində yarıya qədər su olan stəkan qoyulur.Təklif olunur ki , hər kəs öz fikrini söyləsin.
Optimist deyir :
-Yarım dolu su stəkanıdır.
Pessimist deyir :
Stəkanın yarısı boşdur.
Mararaqlıdır bəs fizik nə deyir. O, yazır :
                                            1/2 ( Vtam -Vdolu)


Valideyn iclasında ata etiraf edir :
-Sizinlə razıyam , söz mənim oğlumun bu qulağından girir , o biri qulağından çıxır.Neyləyə bilərəm ?
Fizika müəllimi tez düzəliş edir :
-Səhv edirsiniz ,səs vakuumda (boşluqda ) yayılmır! -Ata ,sənə bir fizika sualı verəcəm ,baxaq cavab verə biləcəksən?
Gücü nə ilə ölçürlər ?
-Bala ,gücü indi pul ilə ölçürlər!
-Bəs fizika müəllimim deyir ki . gücü Vattla ölçürlər ?!

Комментариев нет: