>

Sadə , maraqlı təcrübələr etmək istəyirsən ?

                  Sadə kiçik buxar mühərrikini hazırlayaq.                 
   

Sadə,əyləncəli işığın qırılması təcrübəsi
                                              

       Sadə,maraqlı Nyutonun rəng çarxının hazırlanması