>

ELEKTRİK YÜKLÜ SUALLAR1.Animasyanı  diqqətlə  izləyin.Neytral  kürəyə  mənfi yüklənmiş boru yaxınlaşdırılır. Gördüklərini  özlüyündə izah etməyə çalış!


2.Hansı halda yüklər bir-birini cəzb ,hansı halda dəf edir? Cavabı şəkildən tapa bilərsən.

                         
  3.  Yüklü zərrəciklər və Nuytonun  III qanununun nə əlaqəsi var? Cavabı şəkildə axtara bilərsən.

 

 4.    Animasiyanı diqqətlə izlə.Kürələr sisteminə mənfi yüklü cisim yaxınlaşdırıldıqdan sonra nə baş verəcək?

                                         


Отправить комментарий