>

DALĞALAR ANİMASİYASI

 
            Волны на поверхности жидкости.                                                                Интерференция волн на поверхности жидкости.

Maye səthində eninə və uzununa                                              Mayenin səthində dalğaların
         dalğaların yayılması                                                                 interferensiyası


            Отражение ударных волн.                                                                     Возможные типы колебаний атомов в кристалле.

Zərbə dalğasının əks olunması                                                    Kristal atomlarının tarazlıq nöqtəsi
                                                                                                      ətrafında mümkün rəqsi  

          Генерация акустической волны громкоговорителем.                                                                    Эффект Доплера в акустике.

Ucadanışanda səs dalğalarının                                                       Akustikada Dopler effekti                              
       generasiyası  


    Разложение сигналов в ряд Фурье.                                                                 Ударные волны и эффект Доплера.                           

Furye sırasında siqnalların                                                        Zərbə dalğası və Dopler effekti
             ötürülməsi.                                        

Отправить комментарий