>

FİZİKA MÜŞAHİDƏDƏN BAŞLAYIR

Müşahidə-baş verənlərə,gördüklərinə

qarışmadan ,müdaxilə etmədən seyr 
etmək ,izləməkdir.

Uşaq dövründən görürük-
öyrənirik.

        Fizikanı yalnız kitab oxumaqla
başa düşmək olmur.

          MÜŞAHİDƏÇİ   olmalısan!

İstirahətdə olanda da,
                                     
ocağı yandıranda da,

rəqs edəndə də, hətta

                   kompyuter 
     arxasında   əyləşəndə,                           

Hava nəqliyyatında olarkən,
                   
                    

ətrafını diqqətlə  seyr et.Gördüklərini  
anlamağa çalış, bilmədiklərini soruş öyrən. Təxəyyülünün formalaşması ilə Fizikanı anlamağın da asanlaşacaq.                                              
                                  
Отправить комментарий