>

FİZİKA - BALACALAR ÜÇÜN

 ƏZIZ BALACALAR!
Bu səhifədə Siz fizika haqında maraqlı məlumatlarla tanış olacaqsınız.
Gəlin maddələrdən başlayaq.

Bütün maddələr atom və molekullardan ibarətdir.

Atom və molekullar daim nizamsız hərəkətdədir.


Maddənin        üç    halı  ilə  artıq   tanışsınız.
Bərk     maye     qaz.
 
Bu   hallar   onların      temperaturundan     asılıdır.
 Ərimə  temperaturuna  çatanda  bərk   cisim  əriyir.
Qaynama temperaturuna  çatanda  maye buxarlanır.
Отправить комментарий