>

F İ Z İK A D A N Q O R X M A - Ç Ü N K İ O TƏ B İ Ə T İ Ö Y R Ə N İ R F İ Z İ K A   deyəndə  nə hiss edirsən ? 

    Həyəcanlanırsan  ?

    Kefin  pozulur ?

   Həmin gün  dərsə  getmək  istəmirsən  ?

  Sənə  bu  qorxularını  dəf  etməyə  kömək  edə  bilirəm. Əvvəlcə bu sadə
 suallarıma səmimi cavab  ver:

-Fizikadan  qiymətləri özün alırsan yoxsa müəllimin  verir ?

-  8x7=?  neçə edir , 8 böyükdür, yoxsa -11  ?

Cavabların  56  və 8 oldusa, deməli, sənin potensialın var-yəni qiymətlərini

 düzəltməyə şansın var. Tənbəllik  etmə, FİZİKADA  MÜŞAHİDƏ  VƏRDİŞİNİN  ÜSTÜNLÜYÜ   mövzusunu  mütləq  oxu. 
Отправить комментарий