>

Fizikadan resurs saytlar

  http://www.crocodile-clips.com/en/Crocodile_Physics/ Burada Fizika fənni üzrə Elektrik, İşıq və Səs və Hərəkət mövzulara aid resurslar mövcuddur.
http://www.absorblearning.com/media/search.action#search Fizika üzrə müxtəlif interaktiv resurslar
Bəzi Yenka virtual laboratoriyaları Rus dilinə tərcümə olunub:
http://www.yenka.com/ru/Home/, http://www.yenka.com/ru/Products/ http://school-physics.spb.ru/tiki-index.php?page=virt Fizika üzrə virtual praktikum. Interaktiv modelləri yükləmək olar.
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&lay out=blog&id=5&Itemid=94 Fizika üzrə virtual laboratoriyası
http://teach-shzz.narod.ru/index.htm Bu saytda informatika və fizika fənləri üzrə metodik işləri və tədris proqramları var. Burada əsas informatika mövzulara aid kursları tapa bilərsiniz.
http://somit.ru/ informatika və fizika dərsləri üzrə interaktiv animasiyaları hazırlamaq üçün virtual laboratoriya
http://somit.ru/mkt/index.htm molekullar üzrə interaktiv animasiyalar.
http://www.curator.ru- Elektron resurslara və dərsliklərə aid sayt. Bundan əlavə fizika fənni ilə bağlı başqa saytlara keçidlər də göstərilir.
http://www.askskb.net/index.html Fizika dərsində istifadə etmək üçün interaktiv modellər. Mexanika, molekullar, optika, elektrodinamika kimi bölmələr mövcuddur.
http://www.klyaksa.net/ İnformatika dərsi üçün sayt
http://www.afportal.ru/catalogue/phys/1 fizika və astronomiyaya aid maraqlı portal. Portalda fizikadan məsələ və məsələ həlləri, testlər, mövzularla yanaşı, həmçinin başqa fizikaya aid saytlara və portallara keçid linkləri də yerləşdirilmişdir.
http://do.rkc-74.ru/mod/resource/view.php?id=702 – Fizikadan internet resursları portalı. İnternet texnologiyaların köməyi ilə fizika dərslərinin modellərin hazırlanması.
http://www.physics.ru/ - Fizikadan biliklərinizi yoxlamaq üçün olan portal. Fizikadan məsələlər, testlər və modellər və s. toplusu
http://www.fizika.ru/index.htm - müəllimlər, valideynlər və 7-9 sinif şagirdləri üçün portal.
http://www.youtube.com/watch?v=MvZ5CKDnftc&feature=relmfu – Burada MS Office proqramlarının dərsdə istifadəsindən video materiallar var. Onların vasitəsilə öyrənmək olar.
http://power-present.com/fizika Fizikadan maraqlı dərs nümunələri
http://prezentacii.com/po-fizike/ fizikadan hazır təqdimatlar http://prezentacii.com/matematike/ math riyaziyyat üzrə təqdimatlar
http://prezentacii.com/informatike/ informatika üzrə təqdimatlar
http://physics.ru/ fizikadan interaktiv onlayn dərslik
http://mathematics.ru/riyaziyyat üzrə internet dərslik
http://college.ru/astronomy/index.php astronomiya üzrə interaktiv dərslik
http://www.gomulina.orc.ru/index1.html fizika üzrə internet resurslar
http://www.elw.ru “E-learning-Мир электронного обучения» jurnalı
http://inf.1september.ru İnformatika üzrə qəzet
http://www.computer-museum.ru virtual kompyuter muzeyi
http://www.problems.ru/inf informatika üzrə məsələlər
http://nuclphys.sinp.msu.ru internetdə nüvə fizikası
http://physics03.narod.ru fizika ətrafımızda
http://fizzzika.narod.ru fizika üzrə məsələlər
http://physics.nad.ru fizika animasiyada
http://presfiz.narod.ru fizikadan təqdimatlar
http://www.afportal.ru astrofizik portalı
http://www.fizika.asvu.ru «вся физика» layihəsi
http://demo.home.nov.ru fiziki eksperimentlərin nümayişi
http://www.kidmath.ru uşaqlar üçün riyaziyyat
Türk dilində:
http://xmatematik.com/ riyaziyyat və həndəsə haqqında sayt
http://www.matcolik.com/ riyaziyyat və həndəsə üzrə sayt
http://www.olcayeti.com/fizik-simulasyonlar/195-devre-yapimi-2--ac-dc-simulasyon.html Fizika fənni üzrə dərslər, oyunlar, simulyasiyalar və s. portalı
http://www.lisefizik.com/ - Onlayn öyrənmə portalı. Dərslər, simulyasiyalar, mövzular üzrə videolar və s.
http://www.cizgi-tagem.org/e-kutuphane/topic.aspx?id=1124 Fizikadan maraqlı dərs nümunələri.
http://www.oyun-games.com/fizik-oyunlari_19-1,1.html – türk dilində fizikadan oyunlar.
http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/tr Fizikadan Türk dilinə tərcümə olunmuş simulasiyalar
http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/math Riyaziyyat fənni üzrə simulasiyalar
http://www.kidsmathgamesonline.com/ uşaqlar üçün riyazi oyunlar
İngilis dilində:
http://www.myphysicslab.com/ - Fizikadan Java proqramının dəstəyi ilə simulyaiyalar.
http://www.physicslessons.com/iphysics.htm - Java proqramının dəstəyi ilə fizikadan simulyasiya dərslər.
http://www.physicsgames.net/ - fizikadan onlayn oyunlar saytı
http://gamesphysics.com/ - fizikadan onlayn oyunlar.
http://www.physicsgames24.com/ - fizikadan oyunlar.
http://www.kidsnumbers.com/ uşaqlar üçün çox maraqlı riyazi oyunlar
Отправить комментарий