>

Fizkilərin tarixi fotoları

      

       EDİSON VE TESLA

    America Fizika İnstitutunda çəkilmiş tarixi fotoda :  Ervin Şredinger ,İren Julio-Küri ,Nils Bor , Mariya Küri ,Ernest Rezerford , Luise de Broqli , Lise Meitner , Ser  Ceyms Şadvik , Federik Julio -Küri  , Verner Heyzenberq ,Hendrik Antoni Kramers , Enriko Fermi , Paul Adrien Mauris Dirac ,  Peter Jozef Viyam Debye , Çarlz Vilson , Patrik Maynard Stüard Blaket , Pauli Volfqanq ,Ernest  Orlando Lorens 


                                                                         Nils Bor, Verner Heyzenberq və  Volfqanq Pauli  müzakirə edir
             


             

             Şərəflərinə  fiziki  kəmiyyətlərin  vahidləri adlandırılmış məhşur fiziklər.

              
Piyer Küri və Mariya Skladovskaya 1895 -ci ildə ailə qurub və  elm tarixinə qızları ,əbədi-elmi rəqibləri İren Jüri ilə bərabər məhşur kimyaçı -fizikaçı ailə kimi düşmüşlər.

                             
1927 -ci ildə elm adamlarının iştirak etdiyi Solvey Konfransında şəkilmiş foto şəkil.
Brüsseldə Eynşteyn və bir çox məhşur fiziklərin iştirak etdiyi Solvey konfransında  Kvant fizikası və fizikanın digər sahələrində geniş müzakirələr aparılmışdır.  Şəkildə soldan sağa Auqust Pikard ,Emili Henriot ,Paul Erenfest , Edvard Herzen  ,Zeofil  di Doner  ,Ervin Şredinger , Jules -Emili Verschafelt , Volfgang  Pauli ,Verner Heyzenberq ,Ralf Hovard Fovler , Leon Brillouin  , Peter Debye ,Martin Knudsen , Vilyam Lavrens Braq , Hendrik  Antoni ,Kramers ,Paul Dirak ,Artur Kompton , Luis de Brogl ,Max Born  ,Nis Bor ,İrvinq Lənqmur  , Max Plank ,Mariya Küri ,Herik Lorens ,Albert Eynşteyn , Paul Langevin ,Çarlz  Eugen Guye ,Şarlz Tomson Ris Vilson ,Oven Vilyans Rişardson


 Tesla Zaman tunelində