>

FİZİKA LABORATORİYA CİHAZLARI

Оборудование лаборатории физики
Fizika laboratoriya cihazları assortimenti:
.Kerra effekti müşahidə avadanlığı ,Nyuton həlqəsi təcrübəsi cihazı ,Frenel Bi prizma təcübə cihazı ,Spektroskop ,Mikelson interferometri, Elkektriklənmə komplekti ,Polyarimetr komplekti ,Milikan yağ damcısı təcrübə dəsti , Kamerton ,Laboratoriya çəki daşları ,Qollu tərəzi ,Böyüdücü lupa,Uzunluq ,zaman  ölçmə cihazları