>

Səhərlər boyunuz 16mm daha uzun olur

səhərlər uzunboylu

   Gün ərzində saatlarca Yerin cacibəsi istiqamətində dik durduğumuz üçün bədənimizin bütün ağırlığı sümük və əzələlərimizə düşür. Gün boyunca sümüklər arasındakı qığırdaqlar,fəqərələrimiz arasındakı disklər bədənimizin ağırlığı altında büzülür.Bu səbəbdən də boyumuz bir qədər qısalır.Yatan zaman  Yerin caziəsinə qarşı  potensial enerjimizin 0 vəziyyətində (h=0, Ep=mgh=0) üfüqi vəziyyət aldığımızdan , onurgamız tam uzunluğuna qədər elastikləşə bilir.Əzələrimizə düşən təzyiq aradan qalxdığından sümüklər arası məsafə normal uzunluğunu alır.Normal yetkin insanda  yuxu zamanı boyu təxminən 16 millimetrlik artışı müşahidə   olunur.  


Отправить комментарий