>

HƏDİYYƏNİZ KİTAB OLSUN - UŞAQLARDA KİTAB OXUMA VƏRDİŞİ

                
  Valideynlərin  savad  səviyyəsinin  ,peşəsinin  və  maddi imkanının  uşaqlarda  kitab  oxuma  vərdişinin  qazandırılmasına birbaşa  təsiri var.  Oxuma  vərdişinin  təməli  ailədə  atılır  və
 daha  sonra  müəllimlər  tərəfindən  bu  alışqanlıq  vərdişə  çevrilir.

                                      
    Kitab  oxuma  vərdişini  bu  ardıcıllıqla              qazandıra  bilərsiniz:


*Kiçik   yaşlarından  uşağa  xüsusi   vaxt   ayıraraq , onun  yaşına  və  maraqlarına  uyğun nağıl  ,təmsil  ,seir ,tapmacalar oxuyaraq təməli  siz valideyinlər atmalısınız;

*Evdə  imkan  daxilində  kitabxana  guşəsi  yaradın.  Özünüz  ancaq  televizora  baxmaqla  vaxt  keçirirsinizsə,  heç  uşağın   kitab  oxuyacağını da  gözləməyin.  Özünüz  ona  şəxsi  nümunə  olmalısınız;

*Övladınızın  xoş  bir  gününü  ,uğurunu  qeyd  edəndə  ona  olan  hədiyyəniz  kitab  olsun. Kitabı  onun  yaşına  və  maraq  dairəsinə  uyğun  seçin ;
                                                                        
                                       

*Müəllimlər  şagirdlərini  yaxınlıqdakı  kiabxanalara  və  orada  təşkil  edilən sərgilərə vəs.  yönləndirməlidirlər;

* Övladınızın  ,şagirdinizin  yaşına  uyğun jurnala abunə olması da yaxşı  effekt  verə bilər.

Qeyd :İnternet  olan  zamanda kitaba  ehtiyac yoxdur deyənlərdənsinizsə...
         Kitab oxuma  vərdışi  ailədən  gələn   bir  mədəniyyətdir     
                                                                      (Müəllif )
  
Отправить комментарий