>

ŞAGİRDLƏRİN DƏRSƏ DAVAMİYYƏTİ - TÖVSİYYƏLƏR


      Günümüzün  danılmaz  reallıqları  var..Olardan  biri  şagirdlərin dərsdə davamiyyətidir.Xüsusilə də  dəqiq  fənnlərdə  davamiyyət 
 zəifliyi  müşahidə  olunur.
Müəllim dərsə  şagird davamiyyətinin artması   üçün nə  etməlidir? Fənnə  qaşı marağın ,bağlılığın  ,xoş 

həyəcanın   yaradılması  bir  başa  müəllimdən  asılıdır.Fənnə  qarşı 

şagird  marağını  artıran səbəblər:                                                 

*Şagirdin  dilidən  anlayan  müəllim  olmağa  çalışın, bizim  vəzifəmiz

  eyni  zamanda  layiqli   şəxsiyyət  yetişdirməkdir.

*Dərsi  sadə  dillə ,mümkün qədər az müddətdə  anlatmağa  çalışın,

 çünki şagirdlərin diqqət  konsentrasiya  müddəti  çox  qısadır-

təxminən 15dəqiqədir.

*Dərsdə  həm  görülə  bilən ,həm  eşidilə  bilən ,həm  toxunula  bilən

  əyani  vəsaitlər  istifadə  edin.Mövzunun  öyrənilməsi  zamanı  şagird 

 5  hiss  üzvündən nəqədər  çox  istifadə  edərsə ,oqədər də mövzunu

  yaxşı anlayar və gec unudar.Məktəblərimizdə artıq bu  imkanlar var.

  
                                         

                                  

*Sizə  sual  vermələri  üçün  şagirdləri  cəsarətləndrin.Hər  sualı  ciddi 

 qəbul  edin və diqqətlə     dinləyin. Şagirdlər sual  verib ,cavab  ala 

 bildikləri  müəllimlərin  dərsinə maraq  göstərirlər.Gündəmi  izləyin

  və  müasir  olmağa  çalışın.


*Mövzunun  vacib  məqamlarını  şagirdlərin  qeyd  etməsinə  fikir 


 verin.Bu  mövzunun rahat  yolla yada  düşməsinə  kömək  edəcək.


* Şagirdləri  mövzunu  müzakirə  etməyə təşviq  edin.Bunu,  suallar


  hazırlayaraq 4-6  nəfərlik  kiçik  qrupların  ixtiyarına  verə 

 bilərsiniz.Beləcə  ,ən  zəif  şagird  belə  fikrini söyləməyə  cəsarət 

 tapacaq.


                                                         

* Dərsinizdə  şagirdlərin  istər  müxtəlif  növ  lövhələrdə ,dəftərlərində

  yazı yazma  fəaliyyətini  də təmin  edin.


*Sagirdlər  özlərini  ifadə  edərkən bu  ifadələri  də  istifadə  etmələrini


 onlardan  istəyin:

"maraqlıdır,..."  ,  "  fərz  edək  ki ,...."  , " öyrəndim  ki,...."  , 


"deməli..", " beləliklə,...."  və s.


* Sonda mütləq mövzunu  qısaca  ümumiləşdirin və nə  öyrənildiyini   


  xatırladın.


*Ev  tapşırığını  unutmayın. Çalışın daha  çox  yaradıcılıq ,axtarış  tələb


  edən  tapşırıq  verəsiniz.  Çünki  ev  tapşırığını  bacardığı  qədər

  yerinə  yetirmış  şagird  növbəti   dərsi  xoş  intizarla  gözləyir...Отправить комментарий